Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

Тип за претплата:
Службено гласило „Службен весник на Република Македонија“ – печатено издание

Цена: 10100,00 ден. Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 172,00 ден.
Вкупно за плаќање: 10272,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата