Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
ЈП Службен весник на РСМ
2019
ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Цена: 399,00 Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 7,00 ден.
Вкупно за плаќање: 406,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата