Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА
Димитар Ѓеорѓиевски
2009
(авторски пречистен текст) со вовед, коментар и обрасци

Цена: 1000,00 Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 17,00 ден.
Вкупно за плаќање: 1017,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата