Избор за количина и пополнување податоци

Online плаќање со банкарска картичка

ПРИРАЧНИК за ПРИМЕНА на ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Ова издание е заеднички труд на ЈП Службен весник
2013
„ ПРИРАЧНИК за ПРИМЕНА на ДАНОЧНИТЕ ПРОПИСИ во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА “. ЗБИРКА на закони со објаснувања на: ЗАКОН ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА, ЗАКОН ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ...

Цена: 1500,00 Количина примерок/ци
Банкарска провизија: 1.7% - 26,00 ден.
Вкупно за плаќање: 1526,00 ден.

Captcha
Плати
За валидација внесете го бројот што го гледате на сликата