• 1Избор за количина и пополнување податоци
  • 2Online плаќање со банкарска картичка

Објава за неважечки документ: Свидетелство

Цена: 40,00 ден.

Банкарска провизија: 1,00 ден. 1.7%


Вкупно за наплата: 41,00 ден.

Вид објава


* Податоците за Име и Презиме мора да се како во оргиналниот документ кој се пријавува за неважечки
* Внесете исправна е-мејл адреса за да може да Ве контактираме во случај на проблем

За кое одделение или година (Пример за 1-ва год. ; од 1 до 8 одд.)
* Податоците за бројот на документот кој сакате да го објавите за неважечки може да го добиете од институцијата која Ви го има издадено
* Потребно е да го внесете точниот назив на институцијата која ви го има издадено документот кој го пријавувате за неважечки
ВАЖНО
ЈП Службен весник на Република Северна Македонија не презема одговорност за точноста на податоците кои ги имате доставено

Captcha
Плати